Kết nối giữa trung tâm Hòn Gai với resort đẳng cấp 6 sao chưa bao giờ dễ dàng hơn thế!!!

0
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII.

Sáng 27/10, tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Khóa XIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 6. Đây là Kỳ họp bất thường được tổ chức theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị quyết số 75 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2017. Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh chỉ đạo sớm nghiên cứu đầu tư dự án đường hầm qua sông Cửa Lục mở rộng kết nối Hòn Gai- Bãi Cháy thông xe 4 mùa, nhất là mùa mưa bão, giảm tải áp lực giao thông cho cầu Bãi Cháy. Báo Quảng Ninh trân trọng giới thiệu phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị quyết số 75 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2017, hôm nay HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) để bàn, quyết định:

(1) Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

(2) Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020;

(3) Thông qua báo cáo của UBND tỉnh về kết quả rà soát và thu hồi các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ vi phạm trên địa bàn tỉnh;

(4) Thông qua Đề án đề nghị thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế (HC-KT) đặc biệt Vân Đồn theo quy định.

Đây là những nội dung có tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội tích cực của tỉnh trước mắt và lâu dài. Đồng thời, HĐND tỉnh miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh theo luật định.

Lập và phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo quy định của Luật Đầu tư công có ý nghĩa quan trọng đối với các cấp, các ngành, để nâng cao hiệu quả sử dụng và cân đối nguồn vốn cho đầu tư công, cho sự phát triển đúng các định hướng, mục tiêu đề ra, bảo đảm nguyên tắc tập trung, thống nhất, tăng cường phân cấp, tăng thêm quyền tự chủ, chủ động hơn cho cơ sở.

Trong thời gian qua, Thường trực, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đã bám sát các quy định của Nhà nước, Nghị quyết số 16 ngày 27/7/2016 của HĐND tỉnh về “Phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện giai đoạn 2017-2020” đã xây dựng và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh 5 năm 2016-2020 trước khi trình HĐND tỉnh.

Để đảm bảo nghị quyết hiệu quả, sát thực và khả thi, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận vào:

(1) Nhu cầu vốn đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn;

(2) Mục tiêu và nguyên tắc, thứ tự ưu tiên;

(3) Phương án phân bổ chi tiết, trong đó thể hiện rõ bố trí vốn các dự án chuyển tiếp, dự án hoàn thành, các dự án thuộc mục tiêu quốc gia và hỗ trợ các lĩnh vực đặc thù, các dự án mới khởi công;

(4) Tính cấp thiết, hiệu quả, quy mô, tổng vốn đầu tư các dự án trong giai đoạn 2018- 2020;

(5) Các giải pháp thực hiện Kế hoạch… nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020; các chương trình mục tiêu quốc gia; Quy hoạch phát triển của tỉnh và địa phương đã đề ra.

Quảng Ninh là tỉnh đi đầu trong thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, trong đó tỉnh đã tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng kết hợp nguồn vốn ngân sách với thu hút tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác, làm thay đổi căn bản diện mạo về kết nối giao thông đối nội, đối ngoại của tỉnh; nghiên cứu đầu tư dự án đường hầm qua sông Cửa Lục mở rộng kết nối Hòn Gai – Bãi Cháy thông xe 4 mùa, nhất là mùa mưa bão, giảm tải áp lực giao thông cho cầu Bãi Cháy.

Trước những nhu cầu thực tiễn và định hướng mới phát triển của tỉnh, đặt ra yêu cầu mới đối với Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đã được phê duyệt năm 2011. Do đó, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Cùng với đó, theo thống nhất của Ban thường vụ Tỉnh ủy, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát và thu hồi các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ vi phạm trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2017 và thống nhất thông qua làm cơ sở quan trọng cho cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh cùng tham gia giám sát việc thực hiện của các cơ quan chức năng.

Đây là một nội dung rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Xác định quản lý nhà nước về đất đai và hoạt động đầu tư là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục của cấp ủy đảng, chính quyền. Với quan điểm đất đai là nguồn lực hữu hạn, là điều kiện cần, đóng vai trò quan trọng của sự phát triển, đặc biệt trong điều kiện tỉnh ta đã và đang dành cơ bản nguồn lực đầu tư cho các đột phá phát triển về hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế xã hội, các khu kinh tế, khu công nghiệp và các cơ chế chính sách thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính. Chúng ta đang đứng trước thời cơ lịch sử để thực sự bứt phá phát triển trên nền tảng đã xây dựng trong những năm vừa qua.

Do đó, trong 9 tháng năm 2017, với quyết tâm chính trị rất lớn thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 46, Nghị quyết số 75 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2017, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý đối với các dự án có sử dụng đất nhưng chưa triển khai, triển khai chậm tiến độ và vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhất là sau khi thu hồi các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật và khi giao cho các nhà đầu tư mới sẽ được định giá bồi thường tài sản đã đầu tư và tiền sử dụng đất đã nộp (nếu có) theo đúng quy định của nhà nước, không phải đền bù theo thỏa thuận. Quỹ đất thu hồi này cũng là điều kiện tiên quyết để thu hút, đấu thầu để các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết đầu tư thực sự, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và mục tiêu phát triển của địa phương, của tỉnh. Đồng thời qua đó cũng thay đổi nhận thức của nhà đầu tư khi đến với Quảng Ninh cũng như trách nhiệm, năng lực của các địa phương, cơ quan chức năng; xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp.

Như chúng ta đã biết, sau khi Bộ Chính trị ban hành Thông báo số 108-TB/TW ngày 01/10/2012 về Đề án phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và thí điểm xây dựng 2 đơn vị HC-KT đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng Đề án thành lập đơn vị HC-KT đặc biệt Vân Đồn báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ và hiện nay đang từng bước triển khai.

Trên cơ sở Thông báo Kết luận số 21-TB/TW ngày 23/3/2017 của Bộ Chính trị về các Đề án xây dựng đơn vị HC-KT đặc biệt Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) với mục tiêu xây dựng mô hình hành chính tinh gọn, thể chế, cơ chế, chính sách cạnh tranh mang tầm quốc tế khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, thu hút đầu tư, hình thành mô hình động lực mới thúc đẩy phát triển đột phá về kinh tế đối với các địa phương, các vùng và cả nước, tập trung triển khai các nội dung trên, tỉnh Quảng Ninh đã tích cực hoàn thiện Đề án và tham gia xây dựng Dự thảo Luật Đơn vị HC-KT đặc biệt để Chính phủ trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV vừa mới khai mạc đầu tuần vừa qua.

Hình thành Đơn vị HC-KT đặc biệt Vân Đồn là nội dung rất lớn của Trung ương cũng như của tỉnh. Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, HĐND tỉnh sẽ bàn và thông qua việc tán thành chủ trương thành lập Đơn vị HC-KT đặc biệt Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Để chuẩn bị cho kỳ họp có chất lượng, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã phân công các cơ quan chức năng liên quan chuẩn bị đầy đủ tài liệu, gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh để nghiên cứu trước. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh ở các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức hội nghị tham vấn của các đồng chí lãnh đạo địa phương, phòng ban, cơ quan, đơn vị vào nội dung trình kỳ họp trước khi diễn ra kỳ họp hôm nay. Đồng thời cũng đã đăng tải nội dung lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Báo Quảng Ninh điện tử, Đài PTTH tỉnh, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và nhân dân quan tâm tìm hiểu, tham gia đóng góp ý.

Vì vậy, trong thời gian 1 ngày với khối lượng công việc lớn và rất quan trọng, Chủ tọa kỳ họp trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu khách mời nêu cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ để thảo luận, tham gia ý kiến và quyết nghị thông qua từng Nghị quyết, Quy hoạch, Đề án đảm bảo chất lượng, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đầu tư vào BDS nghỉ dưỡng có thật sự hiệu quả? Lợi nhuận có thực sự ổn định, tính thanh khoản cao? So với các loại hình đầu tư khác có thực sự tốt hơn?
Đầu tư vào BDS nghỉ dưỡng có thật sự hiệu quả? Lợi nhuận có thực sự ổn định, tính thanh khoản cao? So với các loại hình đầu tư khác có thực sự tốt hơn?

Nguồn: http://baoquangninh.com.vn/